Velkommen til Sahl By

 

Sahl Butik & Borgerblad

Sahl butik & Borgerblad er udkommet siden 1997 og afløste Sahl Brugs & Borgerblad, der blev lukket, da Sahl Brugs lukkede.

Borgerbladet udkommer 11 gange pr år (hver måned undtagen i sommerferien. Bladet finansieres ved sponsorater fra:

Kwik-Spar-Sahl

Sahl Borgerforening

Sahl MiniHal

Sahl Badmintonklub

   

      Vagn Bach Jensen                         Steffen Nørregaard

Bladet redigeres af Vagn Bach Jensen og Steffen Nørregaard (ansvarshavende). bidrag sendes til redaktionen@sahlby.dk. Bladet blev oprindeligt husstandsomdelt via PostDanmark, med grundet deres talrtige serviceforringelser, distribueres bladet nu ved lokal arbejdskraft. Det når ikke ud i alle kroge af Sahl og Gullev sogne, men kan hentes i Butikken, læses her på siden eller man kan tegne et abonnement.

Du kan læse bladet her
Opdateret d. 27.12.2010