Velkommen til Sahl

Sahl er beliggende midt mellem Randers, Viborg og Silkeborg 5 km. syd for Bjerringbro. Der er fra Sahl busforbindelse direkte til Silkeborg, Bjerringbro og Randers. Transporttiden til Randers, Silkeborg og Viborg er i bil ca. 1/2 time, til Århus 1 time og til Holstebro og Ålborg godt en time.

Sahl er beliggende i et attraktivt naturområde tæt på Tange Sø, Gudenåcentralens plantage og Tangeværket. I omegnen er ligeledes Ormstrup Gods og Ormstrup Sø. Der er et rigt dyreliv og rigtig mange fuglearter. Alt dette kan opleves på traveture ad små veje og stier – hvor der tilmed vil være mulighed for gode naturoplevelser. Der er i Sahl og nærmeste opland ca. 140 husstande. Næsten alle kender hinanden, hilser og er parate til at hjælpe hinanden.

Disse faktorer giver en tryghed og et miljø, som ikke kan skabes i bare lidt større byer. Sahl by er tilsluttet Bjerringbro Fælles Vandværk og byen er fuldt kloakeret med tilslutning til Bjerringbro rensningsanlæg. Der er etableret et fiberbredbåndsnetværk i Sahl by og opland og endeligt er der flere private virksomheder i og omkring byen.

Der er gode muligheder for børnepasning , Sahl har to private dagplejere som sammen driver ”Maries Hus” samt 1 kommunal dagplejer. Alle har mange års erfaring som dagplejere. Derudover er der Vores Naturbørnehus med både Vuggestue og Børnehave.

Bosætningsmulighederne i Sahl er gode. Der findes flere lejeboliger, ledige parcelhusbyggegrunde og erhvervsgrunde. Som det vil fremgå af hjemmesiden, er Sahl et usædvanligt aktivt landsbysamfund med mange kulturelle og sportslige aktiviteter.